دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 • فراخوان دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

 • اعلام اسامی پذیرفته شدگان اولیه آزمون جذب نیروی قراردادی رشته های پرستاری و علوم آزمایشگاهی

 • کارنامه آزمون قراردادی رشته های شغلی پرستاری و علوم آزمایشگاهی

 • پنجمین کنگره دانشجویی ،پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

  پنجمین کنگره دانشجویی ،پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

 • اطلاعیه ثبت نام

 • پنجمین کنگره دانشجویی ،پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

  پنجمین کنگره دانشجویی ،پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

 • پنجمین کنگره دانشجویی ،پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

  پنجمین کنگره دانشجویی ،پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور

 • همه عشق حسین معنی زندگی است

 • دریافت کارت ورد به جلسه آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی

 • اطلاعیه شماره یک آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی

 • شعار سال 97

 • منشور حجاب و عفاف

آخرین اخبار