قابل توجه کاربران محترم کتابخانه:


پیرو مکاتبات صورت گرفته با کتابخانه مرکزی دانشگاه
 علوم پزشکی اهواز، امکان استفاده از سرویس VPN  آن دانشگاه فراهم شده است. علاقمندان جهت ثبت نام به کتابخانه مراجعه نمایند
.


آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

معرفی مدیریت دانشجویی فرهنگی

بزودی
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

معرفی مدیریت دانشجویی فرهنگی

بزودی
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

tv


آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲