دات نت نیوک

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 بازرسی مشترک با حضور معاون محترم فرمانداری بهبهان و کارشناسان اداره صنعت معدن ت...

بازرسی مشترک باحضورمعاون محترم فرمانداری بهبهان

بازرسی مشترک با حضور معاون محترم فرمانداری بهبهان و کارشناسان اداره صنعت معدن تجارت و ستاد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهب...
1397/12/21 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 170 | 0 نظر | print | |

بازرسی مشترک با حضور معاون محترم فرمانداری بهبهان و کارشناسان اداره صنعت معدن تجارت و ستاد بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی بهبهان از نانوایی های سطح شهردر تاریخ 97/12/21

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر