دات نت نیوک

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 جلسه برنامه ریزی وبررسی رونداجرایی سرشماری شهری ۹۷_۹۸ 
درتاریخ ۹۷/۱۲/۱۱باحضورک...

جلسه برنامه ریزی وبررسی رونداجرایی سرشماری شهری 97/98

جلسه برنامه ریزی وبررسی رونداجرایی سرشماری شهری ۹۷_۹۸ درتاریخ ۹۷/۱۲/۱۱باحضورکارشناسان معاونت بهداشت در دفتراین معاونت برگزارشد. دراین جلس...
1397/12/12 | آقای غلامی امیرالمومنین | | اطلاعیه،اخبارصفحه اصلی | 203 | 0 نظر | print | |

جلسه برنامه ریزی وبررسی رونداجرایی سرشماری شهری ۹۷_۹۸
درتاریخ ۹۷/۱۲/۱۱باحضورکارشناسان معاونت بهداشت در دفتراین معاونت برگزارشد. دراین جلسه مصوب گردیددرکارگروه های مختلف،کلیه تمهیدات لازم جهت اجرای هرچه با کیفیت تربرنامه صورت پذیرد.

نویسنده
آقای غلامی امیرالمومنین

b.bagdeli@yahoo.com
*******

آقای غلامی امیرالمومنین

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر