دات نت نیوک

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی

همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی " برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی " در تاریخ 25 دی ماه 1397 نموده است . ل...
1397/10/17 | خ آغاجری | | صفحه اصلی | 512 | 0 نظر | print | |

دانشگاه علوم پزشکی اراک اقدام به  برگزاری همایش کشوری مجازی " برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی " در تاریخ 25 دی ماه 1397 نموده است . لذا اعضای محترم هیأت علمی دانشکده می توانند به صورت مجازی در این همایش شرکت کنند . بدیهی است دریافت گواهی امتیاز آموزش مداوم منوط به تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده می باشد.

همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی
همایش کشوری مجازی برنامه ریزی درسی در آموزش علوم پزشکی

فایل/فایل های پیوست
نویسنده
خ آغاجری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ آغاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر