دات نت نیوک

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

   به مناسبت روز مدارک پزشکی از پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) حوزه بی...

تقدیر از پرسنل مدارک پزشکی حوزه بیمارستان ها دانشکده علوم پزشکی بهبهان

به مناسبت روز مدارک پزشکی از پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) حوزه بیمارستانها توسط سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان آقای د...
1398/02/16 | خ سالاری | تقدیر از پرسنل، مدارک پزشکی، حوزه بیمارستان ها ،دانشکده علوم پزشکی بهبهان | عمومی،اخبار ویژه،خبر اسلایدر،اطلاعیه ها | 365 | 0 نظر | print | |

به مناسبت روز مدارک پزشکی از پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی) حوزه بیمارستانها توسط سرپرست محترم دانشکده علوم پزشکی بهبهان آقای دکتر بادفر ,معاون محترم درمان آقای دکتر نیکرو و جمعی از همکاران تقدیر به عمل آمد.

در ابتدا دکتر بادفر سرپرست دانشکده علوم پزشکی بهبهان ضمن تبیین اهداف و عملكرد واحد مدارک پزشكی به عنوان يک بخش قابل توجه بدليل ثبت,ضبط وآنالیز مدارک مهم بالينی و پزشكی بيمار, این واحد را والاترین و با ارزشترين اهرم برنامه ريزی و تصميم گيری های مديريتی در رده های درمانی ,آموزشی و البته پاسخگویی از لحاظ دعاوی حقوقی دانستند.

سپس دکتر نیکرو با بيان اينكه نامگذاری اين روز به منظور ارج نهادن و يادآوری خدمات پرسنل مدارک پزشكی قابل اهميت است،اين روز را به پرسنل خدوم و زحمت كش اين واحد تبريک گفتند.

نویسنده
خ سالاری

b.bagdeli@yahoo.com
*******

خ سالاری

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجوی خبر