بهبهان- خیابان ذوالفقاری- بلوار بشیرنذیر- جنب دانشگاه فرهنگیان- دانشکده علوم

پزشکی بهبهان- کتابخانه مرکزی

 

تلفن: 061-52887201-3
               ایمیل: centlib@behums.ac.ir
                         diglib@behums.ac.ir

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲