دات نت نیوک

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

نظرسنجی

از نظر ظاهر و کارایی سایت جدید چگونه است؟ثبت رأی  مشاهده نتایج

حلقه ارجان بهبهان

تماس با ما

شماره تلفن : 52839011-13 061

داخلی 220

فاکس: 061-52830230

ایمیل: it@behums.ac.ir

نشانی : میدان پرستار ، خیابان شهید زیبایی ، ستاد دانشکده علوم پزشکی