تماس با ما


شماره تلفن :
52839011-13 061
داخلی 220

فاکس:
061-52830230
ایمیل:

نشانی : میدان پرستار ، خیابان شهید زیبایی ، ستاد دانشکده علوم پزشکی 

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۱۲/۱۳