بهبهان- خیابان ذوالفقاری- بلوار بشیرنذیر- جنب دانشگاه فرهنگیان- دانشکده  علوم پزشکی بهبهان- کمیته


تحقیقات دانشجویی


تلفن: 061- 52887201 -3

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۴