شرح وظایف واحد قرآن و عترت

·توسعه و گسترش فرهنگ قرآن و عترت با تأیید بر حوزه معاونت دانشجویی

·برگزاری کلاسهای آموزشی قرآن در سطوح مختلف (روخوانی، روانخوانی و صحت نماز، تجوید و صوت و لحنحفظ و تفسیر) در سطح دانشجویان و در صورت امکان کارکنان و اعضاء هیئت علمی

·برگزاری کلاسهای آموزشی تفسیر نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در سطح دانشجویان و در صورت امکان کارکنان و اعضاء هیئت علمی

·ارتقاء سطح کیفی و تشویق دانشجویان برتر در مسابقات دانشگاهی استانی سراسری و علمی

·تشکیل و فعال سازی کانونهای قرآن و عترت در دانشکده ها و خوابگاه ها و جذب دانشجویان برای فعالیت در این کانون ها

·حمایت و همکاری با دیگر متولیان فرهنگی دانشگاه در تشکیل کانون های مرتبط بااهل بیت و عترت از قبیل کانون مهدویت، هیأت مذهبی و ...

·اجرای مأموریت های محوله مدیریت در برگزاری جشنواره های قرآنی و محافل انس با قرآن در سطح دانشگاه

·نظارت بر شکل گیری و حمایت از برنامه های گروههای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه قرآن و عترت در بین دانشجویان

·پیگیری مصوبات و مأموریتهای محوله ستاد اقامه نماز به معاونت دانشجویی(شرح وظایف اعضاء ستاد مصوب 3/4/1387)

·پیگیری تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه و همکاری در اجرای مأموریتهای محوله از سوی ستاد به معاونت فرهنگی و دانشجوییشرح وظایف واحد فرهنگی خوابگاه ها و دانشکده ها

·اخذ برنامه ها و فعالیت های فرهنگی از خوابگاه ها و دانشکده ها

·فعال سازی کلیه شوراهای فرهنگی خوابگاه ها و دانشکده ها در راستای سیاست های کلی شورای فرهنگی دانشگاهپیگیری و همکاری در برگزاری فعالیت فرهنگی مصوب خوابگاه ها و دانشکده ها

·تهیه و تدوین آئین نامه شورای فرهنگی خوابگاه ها و دانشکده ها

·نظارت بر حسن اجرای فعالیت رابطین فرهنگی دانشجویی

·پیگیری احیاء اتاقهای فرهنگی خوابگاه ها و دانشکده ها و تجهیز آنها

·تهیه و تنظیم جدول زمانی و برنامه زنگ فرهنگ دانشکده ها با همکاری شورای فرهنگی و واحدهای مدیریت فرهنگی

·تهیه گزارش از فعالیتهای صورت گرفته در خوابگاه ها و دانشکده ها و اطلاع رسانی به واحد روابط عمومی

·برگزاری سلسله جلسات مدون با رابطین و فعالان فرهنگی خوابگاه ها و دانشکده ها حداقل ماهیانه یک بارشرح وظایف واحد اردویی و گردشگری

·تهیه آئین نامه های اردویی و اعلام به واحد حوزه مدیریت

·تدوین برنامه های اردویی برون شهری و درون شهری

·نظارت و پیگیری برگزاری اردوهای یکروزه مراکز تابعه دانشکده ها و واحدها

·پیگیری، نظارت و همکاری در اجرای اردوی راهیان نور

·اجرای امور ستاد حج عمره دانشگاهیان

·تهیه و اطلاع رسانی شناسنامه مکانهای گردشگری و زیارتی

·تهیه و شناسایی اماکن و مراکز فرهنگی و گردشگری در سطح استان تهران و شهرستانهای مجاور

·تهیه دستورالعمل جامع جهت برگزاری اردوهای جهادی

·تهیه جدول هزینه های اردویی (اعم از یکروزه و چند روزه)

·تهیه فرمدرخواست اردو، تعهدنامه شرکت در اردو، فرم گزارش گیری و ارزیابی اردوها

·تدوین برنامه سالانه اردویی درخواست شده از سوی تشکل ها و کانون ها ومجموعه های مختلف دانشگاهشرح وظایف واحد مناسبت ها و جشنواره ها

·تهیه و تدوین فرایند درخواست برگزاری مناسبت ها و جشنواره ها و اعلام آن به واحدها

·تهیه و تنظیم جدول برنامه های سالانه واحد مذکور بر اساس تقویم پیشنهادی وزارتخانه و تعیین اعتبارات لازم

·پیگیری تشکیل ستاد برگزاری مراسم جهت برنامه های ستادی

·برآورد هزینه ها و تعیین اعتبارات لازم جهت برنامه های پیشنهادی

·تهیه جدول مناسبت های فرهنگی و تدوین ویژه نامه های مرتبط با آن

·تهیه دعوتنامه ها و فرم های ارزیابی مراسم و جشنواره ها

·انجام مکاتبات و پیگیری های لازم جهت اجرای برنامه ها

·تدوین برنامه هایی جهت گروه های دانشجویی دستیاری، اساتید و کارکنان دانشگاهشرح وظایف واحد روابـط عمومـی

·انجام کلیه امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی حوزه مدیریت و معاونت دانشجویی و فرهنگی

·تهیه و انتشار اخبار معاونت دانشجویی و فرهنگی و مدیریت فرهنگی در سطح دانشگاه

·تهیه گزارش عملکرد و مستندسازی برنامه های فرهنگی مدیریت و معاونت

·روزآمد کردن پرتال معاونت فرهنگی به منظور اطلاع رسانی جامع از عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی

·راه اندازی نشریه خبری، فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی

·انجام کلیه امور مرتبط با سمعی و بصری حوزه مدیریت و معاونت

·برقراری ارتباط مؤثر با مراکز فرهنگی و دانشگاهی و فرادانشگاهی در راستای ارتقاء فعالیتهای فرهنگی معاونت و مدیریت

·تهیه و ارسال کلیه روزنامه ها و نشریات تهیه شده نشریات به خوابگاههای دانشجویی و حوزه مدیریت و معاونت

·نظارت بر نحوه صحیح اطلاع رسانی در خوابگاه ها و دانشکده ها

·تهیه گزارش خبری از کلیه برنامه های اجرا شده در معاونت و مدیریت و اطلاع رسانی از طریق سایت خبری

·نظارت پویا بر فعالیت بردهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی به معاونت و مدیریت و نیز نحوه صحیح اطلاع رسانی و تبلیغات

·ارائه گزارش عملکرد ماهیانه واحد جهت معاونت و مدیریت

·راه اندازی ایستگاههای روزنامه خوانی در خوابگاه ها و دانشکده ها

·تهیه و ارسال پوسترها و پلاکاردها به مناسبت اعیاد، میلادها، وفات ها و ... در سطح ستاد، دانشکده ها، خوابگاه ها

·تهیه کارت و پیام تبریک برای کلیه پرسنل و کارکنان به مناسبت تاریخ تولد