پروژه های در دست اجرا :

·       بازسازی و مقاوم سازی بیمارستان و زایشگاه فریده بهبهانی

·       احداث طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهید زاده (5 طبقه)

·       احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شهید حسینی زاده

·       احداث مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید تابان

·       احداث مرکز جامع خدمات روستایی دودانگه

·       احداث مرکز جامع خدمات روستایی شهرویی

·       احداث مرکز جامع خدمات روستایی کردستان

·       احداث پانسیون (خانه پزشک) شهرستان آغاجاری

احداث پانسیون (خانه پزشک) بخش سردشت زیدون
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲