مدارک مورد نیاز جهت تغییر محل آزمایشگاهها

1- درخواست متقاضی
2-گواهی عدم نیاز در ساعات اداری

3-تائیدیه سازمان نظام پزشکی

4-حکم استخدامی برای کارکنان دولت

5-گواهی نهایی یا مقدماتی شرکت در برنامه های آموزش مداوم

6-نقشه مهندسی ممهور به مهر دانشگاه

7-صورت اسامی کارکنان واجد شرایط

8-صورت تجهیزات ودستگاههای موجود

9-آدرس دقیق وساعات فعالیت مسئول فنی آزمایشگاه

10-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر (دارای پلاک ثبتی)محل باذکر بلامانع بودن فعالیت آزمایشگاه در آن

11-اصل پروانه های قبلی
12-تصویر کارت ملی
13-تصویر پروانه مطب معتبر برای همان شهر مورد تقاضا جهت متخصصین

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲