نام و نام خانوادگی: سارا ذالکیان
پست سازمانی: کارشناس کیفیت، نظارت و ارزیابی آزمایشگاه مرجع سلامت معاونت درمان
آدرس ایمیل: zalakiansara@yahoo.com
تلفن: 52839011-061    داخلی: 207
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۲