دکتر ایمان پارسه

درجه علمی: استادیار

ایمیل: iparseh97@gmail.com

شماره تماس: 3-52887201 -061

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱