تاریخچه واحد غذا و دارو:

مدیریت غذا و دارو در سال ۱۳94 از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز جدا شد و در حال حاضر دارای واحد های ذیل می باشد:

واحد نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

واحد نظارت بر محصولات طبیعی، سنتی و مکمل

واحد نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶