معرفی

علم سنجی عبارت است از دانش اندازه گیری علم، که با بررسی و کشف نظام و ساختار یک حوزه علمی به روش کمی، دستاورد های یک قلمرو فکری را معین کرده و حتی خطوط احتمالی برای پیشرفت های بعدی را پیش بینی می کند. علم سنجی سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگی های آن را مشخص کند.

علم سنجی از دهه 50 قرن بیستم میلادی شکل گرفت و در طول یک دهه توانست توجه بسیاری را به خود جلب کند و یک دهه بعد و در زمان انفجار تاسیس پی در پی رشته های جدید دانشگاهی در اشکال مختلف و تحت عناوینی چون علوم اطلاع رسانی و کتابداری در محافل دانشگاهی جا افتاد. امروزه عمده ترین شاخص تولید علم در سطح جهان تعداد مقالات علمی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی و نیز استناد های مرتبط با آن شناخته شده است. هر یک از این شاخص ها دارای اهمیت خاصی در سنجش داده های علمی دارا می باشند. تعداد مقالات نمایه شده بیانگر رشد کمی تولیدات علمی و استناد های مرتبط با آن نشانگر اثربخشی مقاله چاپ شده و سطح کیفی آن است. در کنار این شاخص های اصلی معیارهای دیگری چون پژوهش های کاربردی، تعداد کتب چاپ شده، ثبت اختراعات، مراکز رشد فناوری، کنفرانس ها، مجلات علمی- پژوهشی و ... نیز در تعیین میزان تولیدات علمی موثرند.

با روند رو به رشد تولیدات علمی در حوزه علوم پزشکی و ضرورت سنجش و ارزیابی تولیدات علمی دانشگاه با استفاده از شاخص های پذیرفته شده بین المللی و فراهم کردن امکان مقایسه آنها، واحد علم سنجی در معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال 1394 راه اندازی شد.

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹