این واحد زیر مجموعه اداره نظارت بر امور داروو مواد مخدر مدیریت غذا و دارومی باشد که بر نحوه خرید، انبارشو توزیع تجهیزات پزشکی مصرفی در حوزه شرکت های توزیع کننده، اصناففروشنده، مراکز آموزشیدرمانی و بیمارستان ها نظارت می نماید.

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶