معرفی گروه بهداشت محیط

 

                                 

نام

 

 

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

 

سید وحید

نیشابوری

مهندسی محیط زیست – گرایش هوا

کارشناس بهداشت محیط

مهناز

مترقی

مهندسی محیط زیست - گرایش آب و فاضلاب

کارشناس بهداشت محیط

سید هیبت الله

رام نژاد

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت محیط

عالیه

نژادصادقی

مهندسی محیط زیست - گرایش آب و فاضلاب

کارشناس بهداشت محیط

شوکت

فارجی

کارشناس بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط

فاطمه

داودی نژاد

کارشناس  بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط

عیسی

زراعت پیشه

کاردان بهداشت محیط

کاردان بهداشت محیط

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۱