ستاد شاهد وایثار گران دانشکده علوم پزشکی بهبهان ورود شما را به این صفحه خوش آمد میگوید:

ستاد شاهد و ایثار گران مستقر در ساختمان مرکزی دانشکده علوم پزشکی می باشد . این ستاد با اتکال به نیروی لایزال الهی و با رهنمودهای حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری مبنی بر تکریم یادگاران و مجاهدان راه حق و پاسداشت خدمات ارزنده آنان این ظرفیت را دارد که با بهره مندی از پتانسیل های موجود در راستای ارائه خدمات شایسته به پرسنل و دانشجویان شاهد و ایثارگر در زمینه های مختلف : علمی آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی ، خدمات مشاوره ای و ... همچنین رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات آنان با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان زمینه های پیشرفت این عزیزان را فراهم کند.

اعضای ستاد شاهد وایثار گران:

1-ریاست محترم دانشکده (رئیس ستاد)

2-معاون محترم آموزش

3-دبیر ستاد شاهدو ایثارگران

4-رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان

5-معاون دانشجویی و فرهنگی

6-یک نفر از استاید مشاور شاهد وایثار گر با معرفی دبیر ستاد

7-دونفر از دانشجویان شاهد وایثار گر بعنوان نماینده

تعاریف:

دانشجوی شاهد و ایثار گر:

دانشجوی شاهد و ایثار گر به کلیه دانشجویان دانشگاه ها وآموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش پرورش بهداشت درمان وآموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری که در یکی موارد زیر صدق کند اطلاق میشود.

1-فرزند شهید

2-همسرشهید

3-آزاده

4-جانباز 25% به بالا

5-فرزند و همسر جانباز 25% به بالا

6-فرزند و همسر آزاده

شرح وظایف دبیر ستاد شاهد و ایثارگر:

1-ارائه خدمات مناسب و شایسته به دانشجویان شاهد و ایثارگر

2-زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه های مختلف در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان

3-بزرگداشت ایثارگری شهدا و ایثارکران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

4-پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب ستاد شاهد

5-اجرای کلیه بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی ارسالی اداره کل

6-آموزش خدمات قابل ارائه در ستادهای شاهد و ایثارگر ، بنیاد شهید و اداره کل دانشجویان

7-برگزاری اردوها و همایشهای مختلف و تشویق دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر

8-شرکت در جلسات دبیران ستاد شاهد در اداره کل امور دانشجویان و منطقه ی آمایش

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۸