کتابخانه مرکزی دانشکده پیراپزشکی بهبهان به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشکده اهداف زير را دنبال می نماید:

اهداف کوتاه مدت:

- جمع آورى، حفظ و نگهدارى كتاب ها و مدارک علمى، ارائة خدمات لازم به متقاضيان؛

- تهيه و تنظيم آيين نامه هاى مربوط به مقررات استفاده از كتابخانه؛

- فهرست نويسى و آماده سازى و طبقه بندى منابع براى كتابخانه؛

- رفع نیازهای اطلاعاتی مراجعان از طریق جستجو در سیستم کتابخانه، خدمات امانت منابع به اعضای کتابخانه؛

- ثبت کتاب ها؛

- آماده سازی کتاب ها

اهداف میان مدت:

- توسعه فيزيكي كتابخانه و بهبود و توسعه تجهيزات و افزايش كتاب در كتابخانه؛

- برنامه ريزى به منظور تأمين مواد مورد نياز كتابخانه؛

- گزینش و گردآوری منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی متناسب با نیاز کاربران؛

- ثبت، سازماندهی و آماده سازی منابع گردآوری شده به منظور سهولت بازیابی اطلاعات.

اهداف بلند مدت:

- ايجاد كتابخانه استاندارد؛

- اختصاص نور كافي و لازم و تهويه مناسب جهت ايجاد محيط مناسب در کتابخانه؛

- تدوين خط مشي و آيين نامه هاي لازم در ارتباط با خدمات و فعاليت كتابخانه؛

- فراهم آوردن امكانات و تسهيلات كافي و مناسب جهت استفاده از منابع كتابخانه؛

- فراهم آوردن امكانات و امانت مواد به مراجعين و استفاده از مواد ديداري و شنيداري؛

- روزآمدی مجموعه منابع كتابخانه؛

- قفسه خواني سالانه؛

- تهيه آمار خدمات ارائه شده اعم از امانت, پاسخگويي مراجعين و ...؛

- حمایت و توسعه اهداف آموزشی؛

- تعیین و تشخیص نیازهای اطلاعاتی کاربران و پاسخگویی از طریق ارائه منابع موجود در کتابخانه.

بخش سفارشات و فراهم آوری منابع اطلاعاتی

كتابخانه دانشگاهي بخشي از نظام آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه بوده و مجموعه كتابخانه نيز مهمترين منبع تأمين نيازهاي اطلاعاتي جامعه دانشگاهي به شمار می آید که حاوي تازه‌ترين اطلاعات در زمينه‌هاي موضوعي آن می باشد. مجموعه سازی، فراهم آوری و تامین منابع علمی مورد نیاز به عهده این بخش می باشد.

وظايف:

تهيه و گردآوري كليه منابع موردنياز کتابخانه مرکزی دانشکده، با هدف كمك به برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشکده، انتخاب منابع اطلاعاتي و الويت‌بندي آنها با همكاري اعضای هیئت علمی، تصميم‌گيري و هماهنگي در تهيه منابع براساس بودجه تخصيصي در اين بخش به مرحله اجرا در مي‌آيد.

تهيه مجموعه منابع، از طريق شركت و خريد از نمايشگاه هاي سالیانه و اهداء صورت مي‌گيرد.

كليه منابع دريافتي پس از كنترل با مجموعه، ثبت مي‌گردند. دريافت منابع اهدايي، اطلاع‌رساني منابع جديد، پاسخگويي و همكاري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در تهيه منابع موردنياز، ارزشيابي مجموعه كتابخانه، برگزاري جلسات با معاونین پژوهشی، شركت فعال و مؤثر در نمايشگاه هاي كتاب، انجام كليه مكاتبات مربوطه، از اهم فعاليت‌هاي این بخش محسوب مي‌گردد.

بخش سازماندهي منابع اطلاعاتی

كليه امور سازماندهی منابع شامل فهرستنويسي، آماده‌سازي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين به صورت متمركز در اين بخش انجام می پذیرد.

وظايف:

 • فهرست‌نويسي توصيفي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين بر اساس قواعد انگلوامريكن و ان ال ام؛
 • فهرست‌نويسي تحليلي كتابهاي فارسي و لاتين براساس سر عنوانهاي موضوعي فارسي و لاتين؛
 • رده‌بندي كتابهاي فارسي و لاتين براساس رده‌بندي LCو NLM ؛
 • جستجوي اطلاعات كتابشناختي از بانكهاي اطلاعاتي و پايگاه هاي اطلاعات كتابشناختي آنلاین موجود.

بخش خدمات مراجعین

ارائه خدمات به دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و کارکنان شامل عضویت، امانت کتاب، خدمات مرجع، نشریات و انجام امور تسویه اعضاء و فارغ التحصیلان.

وظايف:

 • راهنمایی مراجعین جهت دسترسي سريع و مناسب به اطلاعات و منابع كتابخانه؛
 • اداره و ارائه خدمات میز امانت (امانت، بازگشت، تمدید، رزرو و ...)؛
 • خدمات عضویت و انجام امور مربوط به اعضاء دائم و موقت (عضويت، تسويه‌حساب و ...)؛
 • پاسخگويي به سؤالات مرجع و راهنمايي مراجعين با توجه به نياز اطلاعاتي آنها؛
 • قفسه‌آرايي و مرتب‌سازي منابع اطلاعاتي؛
 • امانت منابع اطلاعاتي طبق آئين‌نامه‌ کتابخانه؛
 • ارائه خدمات مرجع شامل: نشریات، طرح های تحقیقاتی و ...؛
 • انتخاب، ارزشيابي و وجين منابع؛
 • تفكيك منابعي كه احتياج به صحافي و مرمت دارد و ارسال آنها.

بخش مرجع

به علت عدم امانت کتابهای مرجع به خارج از کتابخانه ( در صورت لزوم با صلاحدید مسئول کتابخانه فقط یک شب امانت داده می شوند)، در همان مکان مورد استفاده قرار می گیرند که شامل واژه نامه ها، فرهنگ ها و اطلس ها می باشند.

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸