آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

نظرسنجی از خدمات کتابخانه

فیلد های علامتگذاری شده مورد نیاز است.

  • تا چه میزان از خدمات بخش امانت کتابخانه رضایت دارید؟
  • تا چه میزان از خدمات بخش مرجع کتابخانه رضایت دارید؟
  • تا چه میزان از برخورد و همکاری کارمندان کتابخانه رضایت دارید؟