دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری یکی از رویدادهای مهم آموزش پزشکی،همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری است که هر ساله مصادف با بزرگداشت روزاستاد برگزار میگردد. لذا از تمامی اعضای محترم هیات علمی در خواست میگردد فرآیندهای آموزشی خود را در حیطه های مختلف جشنواره آموزشی شهید مطهری را حداکثر تا 30 دی ماه به سرکار خانم مختاران تحویل فرمایید.

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۱۷