اطلاعیه برگزاری کارگاه
 
احتراما، بدینوسیله به اطلاع می رساند این معاونت در نظر دارد کارگاه دو روزه جستجوی منابع الکترونیک را در تاریخهای1396/09/11 و1396/9/12 از ساعت 8 صبح تا 14 بعد ازظهر جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی برگزار نماید. لازم به ذکر است محل برگزاری کارگاه سالن اجتماعات مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشکده پیراپزشکی می باشد
..

فراخوان یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
از تمامی اعضای محترم هیآت علمی درخواست میگردد فرایندهای آموزشی خود را حداکثر تا 30 آذرماه 96 به کارشناس واحد EDC سرکار خانم مختاران تحویل دهید..

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی نیز به این مرکزمراجعه شود.

حیطه های یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهریآخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۹/۱۱