ایمان پارسه (استادیار)
فخری دخت اکبری(مربی)
حمیده فقهی (مربی)
معصومه علیدوستی(مربی)
گلاویژ برزگر (مربی)
مصطفی لطفی (رشته رادیولوژی)
علیرضا رفیع (رشته پرستاری)
فاطمه شجاعی مقدم (رشته رادیولوژی)
آی سودا منصوری (رشته رادیولوژی)
شمیم جاسمی (رشته اتاق عمل)

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۵/۰۸