مصطفی لطفی (دانشجوی رشته رادیولوژی)

علیرضا رفیع (دانشجوی رشته پرستاری)

فاطمه شجاعی مقدم(دانشجوی رشته رادیولوژی)

آی سودا منصوری(دانشجوی رشته رادیولوژی)

شمیم جاسمی(دانشجوی رشته اتاق عمل)

محمد قربانی (عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان)

فخری دخت اکبری (عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان)

حمیده فقهی (عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان)

معصومه علیدوستی (عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی بهبهان)


آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۹/۰۸