fa-IRen-US
Menu

بیانیه توافق سطح خدمات

مراجعین محترم بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات وب سایت دانشکده علوم پزشکی بهبهان به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

  • این تارنما مجهز به امکان ثبت درخواست ها و شکایات و  همچنین پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش پرسش و پاسخ و یا بخش ارتباط با ما دارا می باشد.
  • حوزه پاسخگویی میز خدمت - برای برقراری ارتباط با ریاست دانشگاه و سایر حوزه ها به قسمت ارتباط با ما مراجعه فرمایید.
  • به محض ثبت درخواست کد رهگیری برای درخواست کننده ایجاد می شود و از طریق ردیابی نامه در دبیرخانه میتوانند نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام نمایند.
  • این تارنما در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی به صورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.