آدرس سایت همایش behconf.ir می باشد.
فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی
کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی بهبهان در نظر دارد پژوهشگر برتر را طبق چک لیست بند "ک" انتخاب کند، لذا خواهشمند است مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ 28/ ۶/ ۱۳۹۷ به دفتر کمیته تحویل دهید. لازم به ذکر است چک لیست مذکور از سایت کمیته قابل دریافت است.
آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۶/۱۸