هدف كلي اين مجموعه، ايجاد نظامنظارتي مستمر جهت ارتقاء سطح ايمني مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي است کهدر اينراستا وظایفخود را بدین شرحاعمالمی نماید:

بهره گیری از قوانین و مقررات جاری،آخرین یافته های علمی مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی و آرایشی و بهداشتیواستانداردهای ملی وبین المللی در بررسی و اظهارنظرها

همکاری با اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذایي، آرايشي و بهداشتي در خصوص اجرای طرح های ملی ایمنی غذا

تأمین سلامت و رضایت مصرف کنندگان مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

رسیدگی به درخواست ها، نامه ها و شکایات و استعلام ها و مدارک و نمونه های رسیده و ارجاع به کارشناسان و نظارت برگردش امور و اقدام در جهت رفع مشکلات و نارسائی ها

نظارت بر فعالیت فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی و بسته بندی و نگهداری و عرضه مواد غذايی، آرایشی و بهداشتی و کنترل کیفیت محصولات تولیدی و نمونه برداری از طریق اعزام کارشناسان بهحوزه تحت پوشش دانشگاه

کنترل و بهبود شرایط تولید فرآورده های غذايی و آشامیدنی و جلوگیری از عرضه مواد غیر قابل مصرف

نظارت بر اجرای ماده 11 قانون مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (برچسب گذاري)

رسیدگی به تخلفات مواد غذایی و بهداشتی در کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی، تکمیل و ارسال پرونده های متخلفین به مراجع قضایی بر اساس نوع تخلف (دادسرا ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی بهداشتی و دارویی و یا سازمان تعزیرات حکومتی)

نظارت بر تغییر کاربری فرآورده های تولیدی غیر قابل مصرف انسانی

نظارت بر معدوم نمودن کالاهای تاریخ گذشته، فاقد مجوز با توجه به نامه های ارسالی از سوی اداره کل نظارت و ارزيابي فرآورده هاي غذایي آرايشي و بهداشتي

پايش محصولات غذايي، آرايشي، بهداشتي در سطح عرضه(PMS)

ارتقاء اطلاعات و توانمندی مسئولین فنی در انجام وظایف

همکاری در برگزاری جلسات، کارگروه ها، سمینارها و کارگاه ها، آموزش، اطلاع رسانی و صدور اطلاعیه های لازم جهت بالا بردن آگاهی عمومی در خصوص سلامت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۱۶