•  مناقصه 2مرحله ای  نیروی انسانی : انجام کلیه امور مربوط به خدمات، تنظیفات، تأسیسات، سرپرستی (ناظمه-ناظم) خوابگاههای خواهران و برادران، تلفنخانه و سایر امور خدماتی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
  • دانلود فایل مناقصه


آخرین بروزرسانی ۱۳۹۷/۰۵/۱۰