• مناقصه تهیه ،طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهیدزاده و فریده بهبهانی ودانشجویان دانشکده علوم پزشکی بهبهان 
  • دانلود فایل مناقصه

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۱۱/۰۷

مناقصه و مزایده های دانشکده علوم پزشکی بهبهان

  • مناقصه نیروهای خدماتی خوابگاه دانشجویی دانشکده علوم پزشکی بهبهان
  • دانلود
  •  مناقصه های قدیمی
  • دانلود