دسته بندی خبر

دسته بندی خبر عمومی

0 ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›

پنجمین کنگره باکتری شناسی ایران

پنجمین کنگره باکتری شناسی ایران در مورخه 26-24 مرداد ماه 1397 در دانشکده علوم پزشکی مراغه با همکاری انجمن باکتری شناسی ایران برگزار خواهد شد. http://www.icmb5th-mrgums.ir/fa/
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ در خبر عمومی ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ در خبر عمومی ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ در خبر عمومی توسط agah ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›