دسته بندی خبر

دسته بندی خبر عمومی

0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ در خبر عمومی ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ در خبر عمومی ادامه خبر ›

برگزاری آزمون پذیرش کمک پرستاری

آزمون پذیرش کمک پرستاری به منظور به کار گیری ۱۰ نفر نیرو انسانی مورد نیاز جهت خدمت در بیمارستانهای تابعه دانشکده صبح جمعه مورخ 97/2/28 ساعت ۹…
0 ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
1 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ در خبر عمومی توسط aghajari ادامه خبر ›

اولین مجمع سلامت شهرستان

ولین مجمع سلامت شهرستان با حضور امام جمعه شهرستان ، فرماندار ، معاونت سازمانهای مردم نهاد دانشگاه جندی شاپور اهواز ، مدیران ادارات و نهادهای…
0 ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ در خبر عمومی توسط bagdeli ادامه خبر ›

نشست معاونین توسعه منطقه چهار

اولین نشست تخصصی مدیران توسعه مدیریت و منابع دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه چهار کشور در سال جدید به میزبانی دانشکده علوم پزشکی…
0 ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›