دسته بندی خبر

دسته بندی خبر عمومی

0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›

افتتاح بخش همودیالیز زیدون

با حضور مهندس کشت زر نماینده مردم شهرستان در شورای اسلامی ، مسئولین دانشکده علوم پزشکی و دیگر مسئولین شهرستانی بخش همودیالیز زیدون افتتاح…
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در خبر عمومی توسط agah ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در خبر عمومی توسط agah ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ در خبر عمومی توسط ravabet ادامه خبر ›