پروردگارا  از تو می خواهم هدایت  وپرهیز کاری وپاک دامنی وبی نیازی را و عمل به آنچه  موجب خشنودی ورضایت توست 

       کتب پرنیان         

شامل 6 فصل و 121 صفحه می باشد کتاب بسیار مفید با حجم کم می باشد

فصل اول :تاریخچه حجاب در اقوام و ادیان

فصل دوم: نقش حجاب در سلامت جسم و جان

فصل سوم: زن مظلوم بود

فصل چهارم : چادر مشکی – چادر حجاب برتر

فصل پنجم:دامن کوتاه جای جای بمب

فصل ششم :حجاب جهانی شده است


 

آخرین بروزرسانی ۱۳۹۶/۰۸/۰۷