• اطلاعیه ثبت نام

 • همه عشق حسین معنی زندگی است

 • دریافت کارت ورد به جلسه آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی

 • اطلاعیه شماره یک آزمون جذب نیروی قراردادی در رشته های شغلی پرستاری وعلوم آزمایشگاهی

 • اطلاعیه شماره 10آزمون استخدامی پیمانی

 • اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی پیمانی

 • اطلاعیه شماره 9 آزمون استخدامی پیمانی

 • اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی 1396/10/1در رشته های دارای مصاحبه

 • اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی 1396/10/1در رشته های دارای مصاحبه

 • اطلاعیه شماره 7 اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی

 • اطلاعیه شماره 6 اعلام نتایج آزمون استخدامی پیمانی

 • اطلاعیه شماره 5 آزمون استخدامی پیمانی

 • اطلاعیه شماره 4 آزمون استخدامی پیمانی مورخ96/10/1

 • شعار سال 97

 • منشور حجاب و عفاف

آخرین اخبار